Neemt de Pius-Stichting ook subsidie aanvragen in behandeling van personen of gezinnen?

Nee. De Pius-Stichting is er voor rechtspersonen zonder winstoogmerk die zich bezig houden met projecten inzake de noden van, en voorzieningen voor, oudere mensen.

Wie worden verstaan onder oudere mensen?
Als algemene regel gaat de Pius-Stichting uit van ouder dan 55 jaar.
Kan er ook een aanvraag worden ingediend door een niet rooms-katholieke rechtspersoon of voor een project dat niet specifiek bedoeld is voor rooms-katholieke mensen?

Ja, dat kan. De Pius-Stichting is weliswaar een rooms-katholieke kerkelijke instelling maar ze heeft zich in de loop der jaren steeds meer open gesteld voor hulp aan mensen van alle gezindten.

Ik ga een rechtspersoon oprichten. Kan ik daar al subsidie voor aanvragen?

U kunt pas subsidie aanvragen als de rechtspersoon is opgericht, meestal is dat een stichting. En die subsidie moet dan betrekking hebben op een door de stichting te initiëren project.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn subsidie aanvraag?

Er zijn vier momenten door het gehele jaar heen waarop het bestuur van de Pius-Stichting subsidie aanvragen behandelt. In het jaar 2024 is dat op 28 februari, 24 april, 12 juni, 25 september en 27 november. Een aanvraag kan in behandeling worden genomen als deze, volledig ingevuld, veertien dagen voor de behandeldatum in het bezit is van het secretariaat van de stichting. Na behandeling volgt dan binnen veertien dagen bericht, doorgaans naar het op de aanvraag opgegeven e mailadres.

Mijn aanvraag heeft betrekking op een landelijk project. Kan ik daarvoor dan ook subsidie aanvragen?

Als het project ook leidt tot voorzieningen voor oudere mensen in het werkgebied van de Pius-Stichting kan er voor dat deel subsidie worden aangevraagd. Het werkgebied staat op de homepage van deze website.

Kan ik doneren, nalaten of (belastingvrij) schenken aan de Pius-Stichting?

Dat kan. De Pius-Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemen Nut Bogende Instelling (ANBI) waardoor op donaties van en aan de Pius-Stichting geen schenkingsrecht rust.

Zijn er soorten van projecten die op voorhand zijn uitgesloten van financiële ondersteuning door de Pius-Stichting?

Uitgesloten zijn onder andere projecten die betrekking hebben op reguliere zorgverlening. Ook worden geen bijdragen verstrekt aan exploitatiekosten en aan salariskosten.

Er worden geen subsidies verstrekt aan organisaties met een winstoogmerk.

Kan ik een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een wetenschappelijk onderzoek?

Als regel ondersteunt de Pius-Stichting projecten die leiden tot concrete voorzieningen voor oudere mensen. Als een onderzoek hieraan bijdraagt is het mogelijk dat de Pius-Stichting hieraan, al dan niet gedeeltelijk, bijdraagt.

Is de Pius-Stichting bereid om subsidie over meerdere jaren te spreiden?

Hiertoe is de Pius-Stichting bereid en het hangt af van de aard en opzet van het project waarvoor een financiële bijdrage wordt toegezegd.

Heeft u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Neem dan contact met ons op.