We raden u aan om de subsidiecriteria van de Pius-Stichting goed door te lezen voordat wordt begonnen met het invullen van het aanvraagformulier.

De eerstvolgende vergadering waarin het bestuur subsidie aanvragen beoordeelt is op 26 juni 2019.

Aanvragen voor deze vergadering worden in behandeling genomen als deze uiterlijk op 12 juni 2019 in het bezit zijn van het secretariaat.

Aanvraagformulieren dienen volledig te zijn ingevuld en rechtsgeldig te zijn ondertekend namens de aanvragende rechtspersoon. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren vertragen de procedure.

Voor het aanvragen van een financiële ondersteuning dient u het onderstaande aanvraagformulier in te vullen.