Publicatie Beleidsplan 2023-2025

Het beleidsplan van de Pius-Stichting wordt telkens voor drie jaren door het bestuur vastgesteld. Het beleidsplan voor de periode 2023-2025 kunt u via deze link BP Pius 2023-2025 downloaden. Hierin zijn de voorwaarden verwerkt die verbonden zijn aan de ANBI-regeling en tevens zijn de door het bestuur relevant geachte punten van de Gedragscode van de FIN* ingebouwd. De Pius-Stichting bepaalt evenwel haar eigen beleid. De richtlijnen die de FIN geeft worden daarbij telkens als adviezen in overweging genomen.