Van barmhartigheid tot beschikbaarheid

In het najaar van 2012 publiceerde de Pius-Stichting ‘’Van barmhartigheid tot beschikbaarheid’’ – een beschrijving van het ontstaan (in 1872) en van de verdere ontwikkeling van de Pius-Stichting tot het vermogensfonds dat zij thans is. Die ontwikkeling hield onder andere in dat het werkgebied van de stichting in 2012 aanmerkelijk werd uitgebreid. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat het bisdom Haarlem-Amsterdam het Dekenaat Alkmaar (destijds samenvallend met de regio Noord-Kennemerland – zijnde het werkgebied van de Pius-Stichting) aanvulde met de regio’s West-Friesland en Noordkop. Dit is inclusief Texel en met Limmen en Akersloot als meest zuidelijke grens.