Behandeling aanvragen

Aanvragen die bij het bestuur van de Pius-Stichting binnenkomen, worden besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Daarvan staan er in 2021 vijf op het programma, en wel op de volgende data: 3 februari, 21 april, 30 juni, 29 september en 1 december.

Aanvragen moet veertien dagen voor de behandeldatum in het bezit van het secretariaat zijn.

Het beschikbaar stellen van een toegekend bedrag geschiedt op het moment dat de aanvrager kan aantonen dat de financiering van het project rond is. Een toegekend bedrag blijft twee jaar beschikbaar voor de aanvrager.