Hospice Schagen e.o.

73% van de Nederlanders wil graag thuis sterven. Maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Daarom zijn er zogenoemde hospices en bijna-thuis-huizen waar  vrijwilligers en professionals hulp en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. Iedereen heeft het recht om in een bij haar of hem passende omgeving op een menswaardige en respectvolle wijze afscheid te nemen van het leven. Daarom ondersteunt de Pius-Stichting in een aantal gevallen hospices en bijna-thuis-huizen met name in Noord-Holland noord. Zo ook in Schagen.

Bij de totstandkoming van het Hospice Schagen e.o. speelt de Pius-Stichting een belangrijke rol. In de zomer van 2014 bereikte het stichtingsbestuur van het hospice een akkoord met de Pius-Stichting die de benodigde 1,4 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de aankoop van de grond en voor de bouw van het hospice. De Stichting Hospice Schagen en omstreken is huurder en beheerder van het nieuwe gebouw.

.132177_pstr_Hospice_B hospice Schagen SliderHospiceSchagenNetalsThuisNIEUW SliderHospiceSchagenProfZorgNieuw