Mindervalide toilet voor Zalencentrum De Draaikolk in Den Helder

De Pius-Stichting heeft geld ter beschikking gesteld voor de realisatie van een toilet voor minder validen in sport- en zalencentrum ‘De Draaikolk’ in Den Helder. De Draaikolk is een multifunctioneel gebouw dat de thuishaven is van veel clubs en omnivereniging ‘Turnlust’. Er vinden dagelijks tal van sociaal-maatschappelijke activiteiten plaats voor diverse doelgroepen van jong tot oud.

 

 

MIVA-toilet
Het huidige toilet was enigszins aangepast voor minder validen, maar dat was verre van ideaal. De ruimte was veel te klein en de toegang te smal voor iets grotere rolstoelen. In de ruimte kon ook niet worden gedraaid met een rolstoel en bovendien ontbrak een hulpoproepsysteem. Omdat De Draaikolk geen gemeentelijke of provinciale subsidies ontvangt, deed zij daarom dit najaar een aanvraag bij de Pius-Stichting voor een aanvullend budget van € 4.000,- voor de realisatie van een MIVA-toilet. Die aanvraag werd door de stichting gehonoreerd.

Deze maand zijn de werkzaamheden begonnen en verwacht wordt dat begin volgende jaar De Draaikolk over de nieuwe MIVA-toilet kan beschikken. In de nieuwe ruimte komt tevens een verschoontafel voor baby’s. Hiermee komt De Draaikolk tegemoet aan de vragen van jonge ouders wiens kinderen aan de peuter- en kleuteractiviteiten deelnemen.

De Draaikolk wordt geheel geëxploiteerd, bestuurd en onderhouden door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.