Inzendingstermijn voor PIUS PRIJS verlengd tot en met 31 januari 2022

De Pius-Stichting bestaat volgend jaar 150 jaar en dat was een mooie reden voor de Pius-Stichting om de PIUS PRIJS in het leven te roepen. De inzendtermijn zou deze maand sluiten, maar na feedback van geïnteresseerden heeft de stichting besloten de inzendtermijn te verlengen tot een maand na de decemberdrukte.

‘We hebben tijd nodig gehad om de PIUS PRIJS onder de aandacht te brengen, maar het begint nu te lopen,’ zegt voorzitter Kees Bosboom. ‘Vanwege de decemberdrukte vragen mensen om meer tijd, en daar komen we nu aan tegemoet. Het is van groot belang dat ouderen actief deel blijven nemen aan de samenleving en daarom willen we zo veel mogelijk goede ideeën hebben.’

 

De prijsvraag
De stichting heeft dezelfde kern als de prijsvraag en dat is levensverbetering van ouderen. De stichting is daarom op zoek naar de beste ideeën om ouderen betrokken te houden bij de samenleving. Zeker in tijden van de pandemie is het zoeken naar innovatieve vormen om hen te bereiken. De inzending mag iedere vorm of grootte hebben: van een vaste beweegtuin tot een eenmalige VR-ervaring; van een activiteitenclub tot inspraak in dagelijkse zaken in het verzorgingstehuis.

Er worden op de grote finaleavond op 19 mei 2022 vier winnaars bekend gemaakt (dienst, product of project) en zij winnen tezamen een bedrag van €150.000,-. Deze bedragen dienen besteed te worden aan de uitvoering van het project. Inzendingen kunnen worden gemaild naar piusprijs@piusstichting.nl