De lijnen zijn gesloten…

Afgelopen maandag is er een einde gekomen aan de inschrijving voor de Pius Prijs 2022. De lijnen zijn gesloten! Er zijn maar liefst 56 mooie plannen en ideeën binnengekomen. Een resultaat om trots op te zijn.

In eerste instantie buigt het bestuur zich nu over alle inzendingen en bekijkt of die aan de deelnamecriteria voldoen. Zo ja, dan worden die plannen aan de jury voorgelegd. De jury bestaat uit zes personen, te weten: Kees Bosboom, Theo Schuyt, Denise Schuiten, Jan Pieter Rompa, Alex Blok en Marelva van Erp. Zij komen in februari twee maal bijeen om te komen tot de selectie van de acht finalisten. Op 1 maart krijgen alle deelnemers te horen wie de finalisten zijn.

Finale in De Vest
Op 19 mei a.s. is de finaleavond in theater De Vest in Alkmaar. Karin Bloemen verzorgt de presentatie en zal tevens optreden met haar combo. Op die avond strijden de finalisten om de drie ereplaatsen en de publieksprijs.