Wil een aanvraag om financiële ondersteuning in behandeling worden genomen, dan dient deze tenminste te voldoen aan de volgende criteria:

1.    Het project dient te voorzien in een plaatselijke/regionale behoefte van kerkelijk of maatschappelijk belang. De voorkeur gaat uit naar projecten in de hierna, onder Actueel Beleid, genoemde gemeenten. Projecten waar katholieke ouderen belang bij hebben, genieten de voorkeur.
2.    Het project dient nog in de planfase te verkeren, concreet te zijn en op redelijk korte termijn realiseerbaar.
3.    Verzoeken om donaties voor projecten die reeds in een verder gevorderd stadium van realisatie verkeren of reeds zijn afgerond, worden niet in behandeling genomen.
4.    Geen ondersteuning wordt verstrekt in exploitatiekosten.
5.    Projecten mogen geen politieke of commerciële doelstelling hebben.

Het komt voor dat aanvragen van een zodanige omvang zijn, dat de Pius-Stichting een bijdrage in het vooruitzicht stelt onder de voorwaarde dat de aanvrager kan aantonen dat het totaal benodigde bedrag voor het project bijeen is vergaard.

De donaties van de Pius-Stichting kunnen jaarlijks in hoge mate fluctueren. Doordat geen maximum bedrag aan bestedingen is vastgesteld, is het mogelijk dat één of meerdere grote subsidiebedragen beschikbaar worden gesteld.