Er zijn in Nederland 40.000+ Algemeen Nut Beogende Instellingen die afgekort ANBI zijn. De belastingdienst in Nederland bepaalt of een organisatie een ANBI is. De Pius-Stichting beschikt over de ANBI-status en wordt derhalve aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor op donaties geen schenkingsrecht rust.

ANBI_FC