De warme hand van de Pius-Stichting

De Pius-Stichting is een sociaal-maatschappelijke organisatie die financieel projecten ondersteunt ter verbetering van de leefsituatie van en voorzieningen voor oudere mensen (55+) in de rooms-katholieke dekenaten Alkmaar, Schagen en Hoorn, die samenvallen met de regio Noord-Holland noord. De Pius-Stichting heeft een kerkelijke grondslag (rooms-katholiek) maar is breed maatschappelijk actief. Door het beheer van haar financiële middelen is de Pius-Stichting in staat onder bepaalde voorwaarden goede doelen financieel te ondersteunen. Dit kan zijn een gift, een garantiesubsidie of een advies geënt op het mogelijke gebruik van andere subsidiebronnen of bestaande voorzieningen. Ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit eenmalige donaties. De Pius-Stichting heeft een ANBI-status.

€ 294.136,00 Toegekend in 2022 en
31 Ingewilligde aanvragen

Actueel

Over Pius

  • Historie
  • Doelstelling
  • Organisatie
  • Behandeling aanvragen
  • Veelgestelde vragen

Het verhaal over de Pius-Stichting begint op 16 juni 1871. In Alkmaar werden op dat moment de Pius-feesten gevierd vanwege het 25-jarig pontificaat van paus Pius IX. Klik hier voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van de Pius-Stichting.

De Pius-Stichting is een sociaal-maatschappelijke organisatie die financieel projecten ondersteunt in verband met voorzieningen voor oudere mensen in het werkgebied van het rooms katholiek dekenaat Alkmaar.

Het bestuur van de Pius-Stichting bestaat uit zes personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden. Zij hebben elk een andere achtergrond en wel op medisch, bedrijfskundig, juridisch, agogisch, financieel en onroerend goed gebied. De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.  Aan hen wordt jaarlijks de fiscaal vrije vrijwilligersvergoeding toegekend die direct door elk van de bestuursleden wordt afgestaan aan een fonds waaruit het bestuur activiteiten bekostigt die ten goede komen aan de onderlinge samenwerking. De bestuursleden worden telkens voor een periode van drie jaar door coöptatie benoemd volgens een daartoe opgesteld rooster van aftreden.

Aanvragen die bij het bestuur van de Pius-Stichting binnenkomen, worden besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Daarvan staan er in 2024 vijf op het programma, en wel op de volgende data: 28 februari, 24 april, 12 juni, 25 september en 27 november.

Aanvragen moet veertien dagen voor de behandeldatum in het bezit van het secretariaat zijn.

Het beschikbaar stellen van een toegekend bedrag geschiedt op het moment dat de aanvrager kan aantonen dat de financiering van het project rond is. Een toegekend bedrag blijft twee jaar beschikbaar voor de aanvrager.

Neemt de Pius-Stichting ook subsidie aanvragen in behandeling van personen of gezinnen?

Nee. De Pius-Stichting is er voor rechtspersonen zonder winstoogmerk die zich bezig houden met projecten inzake de noden van, en voorzieningen voor, oudere mensen.

Wie worden verstaan onder oudere mensen?
Als algemene regel gaat de Pius-Stichting uit van ouder dan 55 jaar.
Kan er ook een aanvraag worden ingediend door een niet rooms-katholieke rechtspersoon of voor een project dat niet specifiek bedoeld is voor rooms-katholieke mensen?

Ja, dat kan. De Pius-Stichting is weliswaar een rooms-katholieke kerkelijke instelling maar ze heeft zich in de loop der jaren steeds meer open gesteld voor hulp aan mensen van alle gezindten.

Ik ga een rechtspersoon oprichten. Kan ik daar al subsidie voor aanvragen?

U kunt pas subsidie aanvragen als de rechtspersoon is opgericht, meestal is dat een stichting. En die subsidie moet dan betrekking hebben op een door de stichting te initiëren project.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn subsidie aanvraag?

Er zijn vijf momenten door het gehele jaar heen waarop het bestuur van de Pius-Stichting subsidie aanvragen behandelt. In het jaar 2024 is dat op 28 februari, 24 april, 12 juni, 25 september en 27 november. Een aanvraag kan in behandeling worden genomen als deze, volledig ingevuld, 14 dagen voor de behandeldatum in het bezit is van het secretariaat van de stichting. Na behandeling volgt dan binnen veertien dagen bericht, doorgaans naar het op de aanvraag opgegeven e mailadres.

Mijn aanvraag heeft betrekking op een landelijk project. Kan ik daarvoor dan ook subsidie aanvragen?

Als het project ook leidt tot voorzieningen voor oudere mensen in het werkgebied van de Pius-Stichting kan er voor dat deel subsidie worden aangevraagd. Het werkgebied staat op de homepage van deze website.

Kan ik doneren, nalaten of (belastingvrij) schenken aan de Pius-Stichting?

Dat kan. De Pius-Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemen Nut Bogende Instelling (ANBI) waardoor op donaties van en aan de Pius-Stichting geen schenkingsrecht rust.

Zijn er soorten van projecten die op voorhand zijn uitgesloten van financiële ondersteuning door de Pius-Stichting?

Uitgesloten zijn onder andere projecten die betrekking hebben op reguliere zorgverlening. Ook worden geen bijdragen verstrekt aan exploitatiekosten en aan salariskosten.

Er worden geen subsidies verstrekt aan organisaties met een winstoogmerk.

Kan ik een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een wetenschappelijk onderzoek?

Als regel ondersteunt de Pius-Stichting projecten die leiden tot concrete voorzieningen voor oudere mensen. Als een onderzoek hieraan bijdraagt is het mogelijk dat de Pius-Stichting hieraan, al dan niet gedeeltelijk, bijdraagt.

Is de Pius-Stichting bereid om subsidie over meerdere jaren te spreiden?

Hiertoe is de Pius-Stichting bereid en het hangt af van de aard en opzet van het project waarvoor een financiële bijdrage wordt toegezegd.

Heeft u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Neem dan contact met ons op.

Werkgebied

Noord-Holland noord, gemeenten:
Texel
Den Helder
Hollands Kroon
Schagen
Heerhugowaard
Langedijk
Alkmaar
Bergen (NH)
Koggenland
Opmeer
Medemblik
Hoorn
Drechterland
Stede Broec
Enkhuizen
Heiloo
Castricum

Neem contact op

U kunt onze stichting per post of e-mail bereiken via
onderstaande contactgegevens:

Pius-Stichting
Postbus 1
1700 AA  HEERHUGOWAARD
secretaris@piusstichting.nl

KVK (handelsregister): 67861849

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.